تصاویر جوانسازی

نمونه-های-تزریق-چربی-دکتر-رضا-باقری

تصاویر جراحی شکم

نمونه-های-جراحی-شکم-دکتر-رضا-باقری

تصاویر جراحی بازو

نمونه-های-جراحی-بازو-دکتر-رضا-باقری

تصاویر ژنیکوماستی

نمونه-های-جراحی-ژنیکوماستی-دکتر-رضا-باقری

تصاویر پیکر تراشی

نمونه-های-پیکر-تراشی-دکتر-رضا-باقری

تصاویر جراحی درمانی

جراحی-های-درمانی-دکتر-رضا-باقری
Call Now Buttonتماس با دکتر