دکتر رضا باقری

دکتر رضا باقری متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی قفسه سینه، عضو جامعه جراحان قلب و توراکس اروپا و آمریکا، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فلوشیپ فوق تخصص جراحی توراکوسکوپی پیشرفته و پیوند قلب و ریه از UCLA امریکا هستند.

ایشان دارای رتبه دوم بورد فوق تخصصی جراحی توراکس کشوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند و به عنوان پژوهشگر برتر در سال های 87 ، 92 و 93 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزیده شدند. همچنین اولین جراحی  پلوروپنومونکتومی (Pleural Pneumonectomy)، اولین جراحی تایمکتومی توراکوسکوپیک و  اولین جراحی پیوند دو ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اولین جراحی VATS آزوفاژکتومی در کشور توسط ایشان انجام گرفت.

دکتر باقری بعد از اتمام دوره های تخصصی و بعد از گذراندن یک دوره 4 ماهه در دانشگاه UCLA آمریکا، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را احداث و تحت نظارت ایشان با کمک تیم مربوطه تا کنون 62 پیوند قلب و 3  پیوند ریه در مرکز مذبور انجام شده است.
در ضمن تحت نظارت آقای دکتر باقری، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز شروع به فعالیت کرده که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.